Eryk Eryk Kowalczyk

ppor. rez. mgr lic. Eryk Patryk Kowalczyk

                          nauczyciel kontraktowy

                         Ерык Патрык Ковальчык
licencjusz teologii

magister teologiimagister filozofii

licencjat filozofii

Eryk

Eryk Patryk Kowalczyk urodził się 27 kwietnia 1986 roku w Łęczycy (w "stronach Taty"), wychował się na wsi; w Czernikach na Mazurach (w "stronach Mamy"). Przywiązując wagę do miejsca pochodzenia, 3 marca 2009 r. wszedł w skład założycielski Stowarzyszenia Mazurska Kosaczewina, które różnymi przedsięwzięciami propaguje kulturę Mazur. Od szesnastego roku życia związany z Olsztynem, potem również z Klebarkiem Wielkim. Przybył na Warmię z powodu umiłowania harcerstwa. Podczas oświatowych zmagań w ławce został wielokrotnie wyróżniony, w tym sześcioma świadectwami z biało-czerwonym paskiem. W 2001 r. był laureatem edycji lokalnej powiatu kętrzyńskiego samorządowego konkursu nastolatków 8 wspaniałych. W Olsztynie ukończył liceum (zmieniał szkoły) i studia, jednak co do tych, studiował kilka kierunków, zaliczał semestry, ale zdobył "tylko" trzy dyplomy: licencjata i magistra filozofii oraz magistra teologii; studiował dziennie. W 2015 r. pogłębił wykształcenie o studia podyplomowe w zakresie teologii oraz licencjat naukowy, uzyskany w Toruniu. Tego samego roku został doktorantem Instytutu Filozofii w Olsztynie. Jako jeszcze młodemu harcerzowi Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przyznano stopnie: harcerski Harcerza Orlego, instruktorski przewodnika; był instruktorem Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W 2013 r. zmienił harcerską przynależność organizacyjną wstępując do Skautów Europy (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza Federacja Skautingu Europejskiego), gdzie w 2015 r. zdobył patent skautmistrzowski. Będąc Członkiem Zwyczajnym Unii Polityki Realnej w dn. 21 lutego 2012 r. został wybrany na Członka Komisji Rewizyjnej okręgu warmińsko-mazurskiego. Czterokrotnie pracował w obwodowych komisjach wyborczych, pełniąc również funkcję przewodniczącego. Jest katolikiem pozostającym od sylwestrowej nocy 2010 r. w małżeństwie mieszanym (między stroną wierzącą a niewierzącą), którego udzielił harcmistrz. Jego żona Magdalena (najpiękniejsze imię), ale nie Kowalczyk, jest doktorantką filozofii (IV rok stacjonarnych studiów III°). Z chwilą uzyskania oczekiwanej z niecierpliwością pełnoletności został Honorowym Dawcą Krwi, do dziś oddał 39,5 litra krwi i jej składników; zdobył tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (kolejno III° – 2009, II° – 2010 i I° – 2011 r.). W 2013 r. został zarejestrowany w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych Fundacji DKMS Polska (nr dawcy 667989). W miesiącach maj-sierpień 2013 r. był elewem Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, po czym został kontraktowym żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych. W miesiącach wrzesień-listopad 2016 r. był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Do dziś wysłużył 253 dni w skoszarowanej czynnej służbie wojskowej w Toruniu (dwa kompleksy koszarowe), Morągu, Bemowie Piskim, Bartoszycach, Wrocławie i Biedrusku, przez ten czas był funkcjonariuszem publicznym. Postanowieniem Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej Pana Dra Andrzeja Dudy z 8 czerwca 2017 r. mianowany został na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego. W latach 2012-2015 był zatrudniony na robotniczym stanowisku kierowcy autobusu (praca w warunkach szczególnych) w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Olsztynie, z szacunkiem odnosi się do pracy fizycznej. Jest kierowcą wszystkich kategorii prawa jazdy. W dniu 1 września 2015 r., na podstawie misji kanonicznej, podjął pracę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim na stanowisku nauczyciela. 22 czerwca 2016 r. awansowany został do stopnia nauczyciela kontraktowego. Natomiast dnia 15 grudnia 2016 r. zatrudniony został jako nauczyciel religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu. Arcybiskupim dekretem z 5 listopada 2015 r. mianowany został Nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. Zajmuje się filatelistyką, jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii Maltańskiej (karta członkowska nr 002), które jest spadkobiercą działalności Poczty Kapelanatu ZPKM, z ramienia której zaprojektował kartkę i kopertę na okoliczność nadania sztandaru klebarskiej szkole podstawowej, a sama Poczta Kapelanatu ZPKM wypromowała jego postawę harcerską na znaczkach personalizowanych. 6 maja 2014 r. został członkiem Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Przez większość życia był bibliofilem, zgromadził zbiór kilkudziesięciu tysięcy książek naukowych, w 2016 r. niemal wszystkie książki rozdał. Na używanym exlibrisie i exactisie zawarł symbolikę małżeństwa pokazanego jako dwa kręgi, jeden w drugim, wewnętrzny-żona, zewnętrzny-mąż oraz nieskończoność będącą opieczętowaniem osoby. W 2014 r. wydał amatorski tomik poezji egzystencjalnej. Światopogląd jego wykształcił się na podstawie różnych doświadczeń i przeżyć, niewątpliwie znaczące było podróżowanie autostopem po Europie (najmilej wspomina mieszkańców Portugalii, południowej Francji i Bułgarii), podczas którego musiał zaprzyjaźnić się z Głodem, Chłodem, Biedą i Bezsennością. Uważa, że rękę drugiej osobie można podać na trzy sposoby: 1) przywitać, 2) pomóc, 3) pogodzić się, a podane w ten sposób dłonie to podstawowe spoiwo w budowaniu mostów-ludzi. Aby nigdy nie zapomnieć własnego numeru telefonu, zawiera on w sześciu ostatnich cyfrach datę urodzenia, a telefon – tylko wodoodporny... W 2011 r. rozpoczął działania podejmujące projekt-eksperyment erykkowalczyk.pl, który jest formą promocji aktywności życiowej wolnej od tzw. reklam, komentarzy i komercji; jest jakością samą w sobie.

                                                                                                                                                                       Alter ego


Dzień Myśli Braterskiej, Radio Plus, rozmowa z lutego 2014
Skauci Europy, Radio Plus, rozmowa z listopada 2013
Poczta Kapelanatu, Radio Plus, rozmowa z sierpnia 2013