Eryk Eryk Kowalczyk

mgr lic. Eryk Patryk Kowalczyk, n-el kontr.

                  Ерык Патрык Ковальчык
licencjusz teologii

magister teologiimagister filozofii

licencjat filozofii

Zobowiązania

 

Przysięga małżeńska

 

Ja, Eryk, biorę ciebie, Magdaleno, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i Wszyscy Święci.

Klebark Wielki, 31 XII 2010 r.

 

Przysięga wojskowa

Ja, żołnierz Wojska Polskiego,
przysięgam służyć wiernie
Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny
w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg.

Toruń, 29 V 2013 r.

 

Ślubowanie doktoranta

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rozpoczynając studia doktoranckie, ślubuję:

- rzetelnie wykonywać obowiązki doktoranta,

- dbać o dobre imię uczelni,

- być wiernym ideałom humanizmu,

- zdobytą wiedzą służyć mojej Ojczyźnie.

Tak mi dopomóż Bóg.

Olsztyn, 1 X 2015 r.

 

Ślubowanie studenta

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wstępując do społeczności akademickiej ślubuję:

- zdobywać wiedzę,

- dbać o dobre imię Uczelni,

- być wiernym ideałom humanizmu,

- zdobytą wiedzą służyć mojej Ojczyźnie.

Tak mi dopomóż Bóg.

Olsztyn, 1 X 2005 r.

 

Przyrzeczenie harcerskie (SHK-Zawisza FSE)

Na mój honor, z Łaską Bożą, przyrzekam całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim i przestrzegać Prawa Harcerskiego.

Klebark Wielki, 18 XI 2013 r.

 

Przyrzeczenie harcerskie (ZHR)

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

jez. Wielkie Zdrójno, 25 VII 2001 r.Sakramenty przyjęte w Kościele łacińskim

  • 31.12.2010 - małżeństwo
  • 22.06.2001 - bierzmowanie
  • 11.06.1995 - I Eucharystia
  • 10.06.1995 - I pojednanie
  • 20.07.1986 - chrzest