Eryk Eryk Kowalczyk

ppor. rez. mgr lic. Eryk Patryk Kowalczyk

                          nauczyciel kontraktowy

                         Ерык Патрык Ковальчык
licencjusz teologii

magister teologiimagister filozofii

licencjat filozofii

Zobowiązania

Ślubowanie oficerskie

 Wierny przysiędze wojskowej, świadom godności oficera Wojska Polskiego,

składam Tobie Ojczyzno, uroczyste ślubowanie.

Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie.

Będę stał niezłomnie na straży bezpieczeństwa bytu narodu i państwa.

Będę strzegł i pomnażał chlubne tradycje bohaterskich

walk o niepodległość i sprawiedliwość.

Będę sumiennie i odpowiedzialnie wypełniał powierzone mi obowiązki,

wychowywał i szkolił swych podwładnych na prawych i dzielnych,

zdyscyplinowanych i sprawnych żołnierzy.

Będę dbał o honor i dobre imię żołnierza polskiego.

Dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest moim prawem najwyższym.

Nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno!

Warszawa (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego), 16 VII 2017 r.

 

Przysięga małżeńska

Ja, Eryk, biorę ciebie, Magdaleno, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i Wszyscy Święci.

Klebark Wielki, 31 XII 2010 r.

 

Przysięga wojskowa

Ja, żołnierz Wojska Polskiego,

przysięgam służyć wiernie

Rzeczypospolitej Polskiej,

bronić jej niepodległości i granic.

Stać na straży Konstytucji,

strzec honoru żołnierza polskiego,

sztandaru wojskowego bronić.

Za sprawę mojej Ojczyzny

w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić.

Tak mi dopomóż Bóg.

Toruń, 29 V 2013 r.

 

Ślubowanie doktoranta

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rozpoczynając studia doktoranckie, ślubuję:

- rzetelnie wykonywać obowiązki doktoranta,

- dbać o dobre imię uczelni,

- być wiernym ideałom humanizmu,

- zdobytą wiedzą służyć mojej Ojczyźnie.

Tak mi dopomóż Bóg.

Olsztyn, 1 X 2015 r.

 

Ślubowanie studenta

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wstępując do społeczności akademickiej ślubuję:

- zdobywać wiedzę,

- dbać o dobre imię Uczelni,

- być wiernym ideałom humanizmu,

- zdobytą wiedzą służyć mojej Ojczyźnie.

Tak mi dopomóż Bóg.

Olsztyn, 1 X 2005 r.

 

Przyrzeczenie harcerskie (SHK-Zawisza FSE)

Na mój honor, z Łaską Bożą, przyrzekam całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej, nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim i przestrzegać Prawa Harcerskiego.

Klebark Wielki, 18 XI 2013 r.

 

Przyrzeczenie harcerskie (ZHR)

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

jez. Wielkie Zdrójno, 25 VII 2001 r.

 

Sakramenty przyjęte w Kościele łacińskim

  • 31.12.2010 - małżeństwo
  • 22.06.2001 - bierzmowanie
  • 11.06.1995 - I Eucharystia
  • 10.06.1995 - I pojednanie
  • 20.07.1986 - chrzest