Eryk Eryk Kowalczyk

ppor. rez. mgr lic. Eryk Patryk Kowalczyk

                          nauczyciel kontraktowy

                         Ерык Патрык Ковальчык
licencjusz teologii

magister teologiimagister filozofii

licencjat filozofii

Wykształcenie

Dyplom Licencjusza potwierdzający nadanie rzymskiego stopnia naukowego z teologii

w zakresie teologii moralnej i duchowości w dniu 26 czerwca 2015 r. z wynikiem bardzo dobrym

podpisany przez Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ks. bpa dra Andrzeja Suskiego


Studia podyplomowe, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane w Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 25 czerwca 2015 r. w zakresie teologii Ad licentiam

na seminarium dyplomowym z teologii moralnej i duchowości z wynikiem bardzo dobrym

recenzent artykułu naukowego ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński


Wydane 5 lipca 2012 r. przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

zaświadczenie uzyskania przygotowania pedagogicznego

i posiadania kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela

we wszystkich szkołach objętych systemem oświaty,

z uzupełnionymi uprawnieniami, przedmiotów: filozofia, etyka, religia


Jednolite studia magisterskie, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dyplom ukończenia studiów w formie stacjonarnej na kierunku teologia z wynikiem dobrym

i uzyskania w dniu 5 lipca 2012 r. tytułu zawodowego magistra

Praca pt. Autonomia wiary i rozumu w "Ateny i Jerozolima" Lwa Szestowa

promotor ks. dr Zdzisław Kieliszek, recenzent ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM


Studia II°, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dyplom ukończenia studiów w formie stacjonarnej na kierunku filozofia z wynikiem dobrym

i uzyskania w dniu 27 września 2011 r. tytułu zawodowego magistra

Praca pt. Adogmatyczność i bezzałożeniowość w poznaniu.

promotor dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM, recenzent dr Piotr Markiewicz


Studia I°, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dyplom ukończenia studiów w formie stacjonarnej na kierunku filozofia z wynikiem dobrym

i uzyskania w dniu 20 lipca 2009 r. tytułu zawodowego licencjata

Praca pt. Prawda jako naczelna wartość poznawcza

promotor dr hab. Józef Dębowski, prof. UWM, recenzent prof. dr hab. Mieczysław JagłowskiEdukacja kontynuowana


Doktorant Instytutu Filozofii

Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

semestr II


Słuchacz cyklu ad lauream studiów podyplomowych w zakresie teologii

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

semestr II