Eryk Eryk Kowalczyk

ppor. rez. mgr lic. Eryk Patryk Kowalczyk

                          nauczyciel kontraktowy

                         Ерык Патрык Ковальчык
licencjusz teologii

magister teologiimagister filozofii

licencjat filozofii

Uprawnienia

Prawo jazdy (z kartą kierowcy)

A (2012), B (2004), C (2008), D (2009), BE (2009), CE (2009), DE (2009)

Są to kategorie naczelne, więc w kompletnym ich posiadaniu, jw., znajduje się zakres wszystkich możliwych kategorii. 

  

Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego

dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

zorganizowanego w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu

w okresie od dn. 6 maja do dn. 26 lipca 2013 r.

  

Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej

w specjalności wojskowej 20B69

zorganizowanej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu

w okresie od dn. 6 maja do dn. 29 sierpnia 2013 r.

  

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

przeprowadzone w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

w okresie od dn. 20 listopada do dn. 19 grudnia 2010 r.

 

Patent żeglarza jachtowego (2008)

 

Redaktor Wikipedii (2012)

 

Kursy, szkolenia i inne

* Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D (2011)

* Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego kat. D (2014)

* Zaświadczenie o ukończeniu kursu doszkalającego kierowców przewożących rzeczy (2009)

* ADR - Zaświadczenie z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne (2010)

* Świadectwo ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych (2013) kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego MTLB

* Pozytywne orzeczenie psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych (2010)

* Pozytywne orzeczenie psychologiczne kierowców zawodowych (2014, 2010)

* Pozytywne orzeczenie psychologiczne żołnierzy czynnej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych (2013)

* Zaświadczenie ukończenia udziału w projekcie Twój rozwój - Twoim kapitałem na rynku pracy (2011)

* Zaświadczenie o ukończeniu kursu Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym (2007)

* Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia nauczycieli Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży (2005)

* Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia nauczycieli Kurs dla kierowników obozów wędrownych i wycieczek szkolnych (2005)