Eryk Eryk Kowalczyk

mgr lic. Eryk Patryk Kowalczyk, n-el kontr.

                  Ерык Патрык Ковальчык
licencjusz teologii

magister teologiimagister filozofii

licencjat filozofii

Obecność

Nauka

Polska Bibliografia Naukowa


Komisje wyborcze

Członek Obwodowej Komisji Wyborczej nr 37 w Olsztynie, powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Olsztyna, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydenta Olsztyna, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 39 w Olsztynie, powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 3 października 2011 r.

Członek Obwodowej Komisji Wyborczej nr 83 w Olsztynie, powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Członek Obwodowej Komisji Wyborczej nr 83 w Olsztynie, powołanej do przeprowadzenia przedterminowych wyborów Prezydenta Olsztyna, zarządzonych na dzień 15 lutego 2009 r.


Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Wikimedia Polska

Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej; członek zarządu

Skauci Europy, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza Federacja Skautingu Europejskiego

Stowarzyszenie Mazurska Kosaczewina

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Partie polityczne

Unia Polityki Realnej


Kluby HDK

23.03.2009 - 25.02.2013 Klub Honorowych Dawców Krwi "Dar Serc" przy ZR PCK Olsztyn

25.02.2013 - Klub Honorowych Dawców Krwi "Kropelka" przy MPK sp. z o. o. w Olsztynie


Bieganie

Półmaraton

2014.09.14 III Półmaraton Jakubowy

10 km

2014.10.05 Bieg Europejski

5 km

2014.09.21 Biegowy Puchar Olsztyna bieg V

2014.10.18 City Trail bieg I

2014.11.22 City Trail bieg II


Nie ma harcerstwa bez Boga oraz klebarski początek skautów