Eryk Eryk Kowalczyk

ppor. rez. mgr lic. Eryk Patryk Kowalczyk

                          nauczyciel kontraktowy

                         Ерык Патрык Ковальчык
licencjusz teologii

magister teologiimagister filozofii

licencjat filozofii

Obecność

Nauka

Polska Bibliografia Naukowa


Komisje wyborcze

Członek Obwodowej Komisji Wyborczej nr 37 w Olsztynie, powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Olsztyna, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydenta Olsztyna, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 39 w Olsztynie, powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 3 października 2011 r.

Członek Obwodowej Komisji Wyborczej nr 83 w Olsztynie, powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Członek Obwodowej Komisji Wyborczej nr 83 w Olsztynie, powołanej do przeprowadzenia przedterminowych wyborów Prezydenta Olsztyna, zarządzonych na dzień 15 lutego 2009 r.


Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Wikimedia Polska

Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej; członek zarządu

Skauci Europy, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza Federacja Skautingu Europejskiego

Stowarzyszenie Mazurska Kosaczewina

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


Partie polityczne

Unia Polityki Realnej


Kluby HDK

23.03.2009 - 25.02.2013 Klub Honorowych Dawców Krwi "Dar Serc" przy ZR PCK Olsztyn

25.02.2013 - Klub Honorowych Dawców Krwi "Kropelka" przy MPK sp. z o. o. w Olsztynie


Bieganie

Półmaraton

2014.09.14 III Półmaraton Jakubowy

10 km

2014.10.05 Bieg Europejski

5 km

2014.09.21 Biegowy Puchar Olsztyna bieg V

2014.10.18 City Trail bieg I

2014.11.22 City Trail bieg II


Nie ma harcerstwa bez Boga oraz klebarski początek skautów