Eryk Eryk Kowalczyk

mgr lic. Eryk Patryk Kowalczyk, n-el kontr.

                  Ерык Патрык Ковальчык
licencjusz teologii

magister teologiimagister filozofii

licencjat filozofii

Eryk

Eryk Patryk Kowalczyk urodził się 27 kwietnia 1986 roku w Łęczycy (w "stronach Taty"), wychował się na wsi; w Czernikach na Mazurach (w "stronach Mamy"). Przywiązując wagę do miejsca pochodzenia, 3 marca 2009 r. wszedł w skład założycielski Stowarzyszenia Mazurska Kosaczewina, które różnymi przedsięwzięciami propaguje kulturę Mazur. Od szesnastego roku życia związany z Olsztynem, potem również z Klebarkiem Wielkim. Przybył na Warmię z powodu umiłowania harcerstwa. Podczas oświatowych zmagań w ławce został wielokrotnie wyróżniony, w tym sześcioma świadectwami z biało-czerwonym paskiem. W 2001 r. był laureatem edycji lokalnej powiatu kętrzyńskiego samorządowego konkursu nastolatków 8 wspaniałych. W Olsztynie ukończył liceum (zmieniał szkoły) i studia, jednak co do tych, studiował kilka kierunków, zaliczał semestry, ale zdobył "tylko" trzy dyplomy: licencjata i magistra filozofii oraz magistra teologii; studiował dziennie. W 2015 r. pogłębił wykształcenie o studia podyplomowe w zakresie teologii oraz licencjat naukowy, uzyskany w Toruniu. Tego samego roku został doktorantem Instytutu Filozofii w Olsztynie. Jako jeszcze młodemu harcerzowi Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej przyznano stopnie: harcerski Harcerza Orlego, instruktorski przewodnika; był instruktorem Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W 2013 r. zmienił harcerską przynależność organizacyjną wstępując do Skautów Europy (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza Federacja Skautingu Europejskiego), gdzie w 2015 r. zdobył patent skautmistrzowski. Będąc Członkiem Zwyczajnym Unii Polityki Realnej w dn. 21 lutego 2012 r. został wybrany na Członka Komisji Rewizyjnej okręgu warmińsko-mazurskiego. Czterokrotnie pracował w obwodowych komisjach wyborczych, pełniąc również funkcję przewodniczącego. Jest katolikiem pozostającym od sylwestrowej nocy 2010 r. w małżeństwie mieszanym (między stroną wierzącą a niewierzącą), którego udzielił harcmistrz. Jego żona Magdalena (najpiękniejsze imię), ale nie Kowalczyk, jest doktorantką filozofii (IV rok stacjonarnych studiów III°). Z chwilą uzyskania oczekiwanej z niecierpliwością pełnoletności został Honorowym Dawcą Krwi, do dziś oddał 39,5 litra krwi i jej składników; zdobył tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (kolejno III° – 2009, II° – 2010 i I° – 2011 r.). W 2013 r. został zarejestrowany w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych Fundacji DKMS Polska (nr dawcy 667989). W miesiącach maj-sierpień 2013 r. był elewem Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, po czym został kontraktowym żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych. W miesiącach wrzesień-listopad 2016 r. był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Do dziś wysłużył 253 dni w skoszarowanej czynnej służbie wojskowej w Toruniu (dwa kompleksy koszarowe), Morągu, Bemowie Piskim, Bartoszycach, Wrocławie i Biedrusku, przez ten czas był funkcjonariuszem publicznym W latach 2012-2015 był zatrudniony na robotniczym stanowisku kierowcy autobusu (praca w warunkach szczególnych) w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Olsztynie, z szacunkiem odnosi się do pracy fizycznej. Jest kierowcą wszystkich kategorii prawa jazdy. W dniu 1 września 2015 r., na podstawie misji kanonicznej, podjął pracę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim na stanowisku nauczyciela. 22 czerwca 2016 r. awansowany został do stopnia nauczyciela kontraktowego. Natomiast dnia 15 grudnia 2016 r. zatrudniony został jako nauczyciel religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Helu. Arcybiskupim dekretem z 5 listopada 2015 r. mianowany został Nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. Zajmuje się filatelistyką, jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii Maltańskiej (karta członkowska nr 002), które jest spadkobiercą działalności Poczty Kapelanatu ZPKM, z ramienia której zaprojektował kartkę i kopertę na okoliczność nadania sztandaru klebarskiej szkole podstawowej, a sama Poczta Kapelanatu ZPKM wypromowała jego postawę harcerską na znaczkach personalizowanych. 6 maja 2014 r. został członkiem Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Przez większość życia był bibliofilem, zgromadził zbiór kilkudziesięciu tysięcy książek naukowych, w 2016 r. niemal wszystkie książki rozdał. Na używanym exlibrisie i exactisie zawarł symbolikę małżeństwa pokazanego jako dwa kręgi, jeden w drugim, wewnętrzny-żona, zewnętrzny-mąż oraz nieskończoność będącą opieczętowaniem osoby. W 2014 r. wydał amatorski tomik poezji egzystencjalnej. Światopogląd jego wykształcił się na podstawie różnych doświadczeń i przeżyć, niewątpliwie znaczące było podróżowanie autostopem po Europie (najmilej wspomina mieszkańców Portugalii, południowej Francji i Bułgarii), podczas którego musiał zaprzyjaźnić się z Głodem, Chłodem, Biedą i Bezsennością. Uważa, że rękę drugiej osobie można podać na trzy sposoby: 1) przywitać, 2) pomóc, 3) pogodzić się, a podane w ten sposób dłonie to podstawowe spoiwo w budowaniu mostów-ludzi. Aby nigdy nie zapomnieć własnego numeru telefonu, zawiera on w sześciu ostatnich cyfrach datę urodzenia, a telefon – tylko wodoodporny... W 2011 r. rozpoczął działania podejmujące projekt-eksperyment erykkowalczyk.pl, który jest formą promocji aktywności życiowej wolnej od tzw. reklam, komentarzy i komercji; jest jakością samą w sobie.

                                                                                                                                                                       Alter ego


Dzień Myśli Braterskiej, Radio Plus, rozmowa z lutego 2014
Skauci Europy, Radio Plus, rozmowa z listopada 2013
Poczta Kapelanatu, Radio Plus, rozmowa z sierpnia 2013